Nieruchomości i turystyka

 

Potencjał turystyczny Zachodniej Ukrainy

Grzbiet Karpat Wschodnich z kulminacjami Sywula ( 1818 m. npm ) i Howerla ( 2061 m. npm) ciągnie się od Przełęczy Użockiej ( 889 m. npm) na zachodzie do granicy z Rumunią na południowym wschodzie stanowiąc granicę obwodu zakarpackiego od strony północno- wschodniej i obwodów lwowskiego i iwanofrankowskiego od południowo- zachodniej. Obecnie są to jedyne góry na obszarze europejskiej części dawnego ZSRR, w których można wypoczywać i uprawiać kwalifikowaną turystykę górską. Nie spełnia tych warunków Ural, ze względu na brak zagospodarowania turystycznego i ostre warunki klimatyczne, ani Kaukaz , ze względu na niestabilną sytuację polityczną. Także Bukuriani w Gruzji – w czasie istnienia ZSRR mekka narciarzy o niezbyt zasobnym portfelu jest dla obywateli Rosji zamknięte. Stawia to Karpaty Wschodnie w pozycji jedynego regionu, gdzie przeciętnie zarabiający obywatel krajów europejskiej części byłego ZSRR może skorzystać z dobrodziejstw gór.

Gorgany

Pasmo Czarnohory

Leżący na podgórzu Lwów – stolica Ukrainy Zachodniej, to wielki węzeł komunikacyjny z międzynarodowym portem lotniczym, dobrze rozwiniętą siecią linii kolejowych i dróg bitych. Od przejść granicznych z Polską dzieli go  65 - 80 km . Nie bez znaczenia są też sentymenty o charakterze historycznym. Wartość kulturalna Lwowa, którego starówka została uznana przez UNESCO za światowe dziedzictwo kultury nie wymaga komentarza. W Karpatach Wschodnich zaś zawiązała się przecież pierwsza polska organizacja turystyczna – POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNE, które po połączeniu z Towarzystwem Turystycznym Tatrzańskim przyjęło nazwę PTTK. To w Gorganach, środkowym paśmie Karpat Wschodnich i w okolicach Worochty w paśmie Czarnohory wytyczał pierwsze szlaki turystyczne dr Mieczysław Orłowicz .

Lwów. Kamienica Hetmańska (Królewska) - Rynek

Mapa potencjału turystycznego obwodów Zachodniej Ukrainy ( lwowski, iwano - frankowski i Zakarpacie)  

Mapa opracowana we Lwowie we współpracy z Instytutem Turystyki w Warszawie. Kolor czerwony - optymalne rejony inwestycyjne dla turystyki, kolor zielony - obszary potencjalnych inwestycji drugiej kolejności.

 

 

Źródło mapy: "Hałyckie Kontrakty"

OBECNY STAN BAZY TURYSTYCZNEJ

W okresie byłego ZSRR w Karpatach Wschodnich zbudowano pokaźną liczbę obiektów: sanatoriów, prewentoriów, domów wypoczynkowych, ośrodków kolonijnych, baz turystycznych i schronisk. Były one zarządzane przez rozliczne organizacje : partyjne, młodzieżowe, związków zawodowych oraz instytucje, zakłady pracy, wojsko, milicję z terenu całego ówczesnego ZSRR. Obecnie wiele z tych ośrodków jest nieczynnych, lub użytkowanych tylko okazyjnie. Szacuje się, że stanowią one około 20% całej istniejącej infrastruktury wypoczynkowej w Karpatach.

 W ostatnich latach, szczególnie od lat 1998 – 2001  obserwuje się wyraźny wzrost inwestycji w infrastrukturę turystyczną. Powstają bazy wypoczynkowe o standardzie europejskim, jak np. DUBOWYJ HAJ u podnóża góry Krasyja. Buduje się też kompleksy uzdrowiskowo – wypoczynkowe , często od podstaw jak np. U TARASA. Składa się on z nowoczesnego, spełniającego wszelkie standardy europejskie hotelu, dwóch sanatoriów, zespołu bungalowów i hipodromu. Niektóre schroniska zamieniono w komfortowe bazy z basenami, kortami tenisowymi, sztucznie naśnieżanymi trasami narciarskimi, np. DRAHOBRAT koło Rachowa.

Większość jednak bazy uzdrowiskowej, wypoczynkowej i turystycznej charakteryzuje się dużym stopniem zużycia i wymaga mniejszych lub większych remontów, modernizacji i unowocześnienia. Często dla podwyższenia standardu wypoczynku potrzeba niewielkich nakładów, np. uruchomienia wypożyczalni sprzętu turystycznego, termosów, wyposażenia w toalety przenośne, zorganizowania punktów żywienia.

Charakterystyczne dla Karpat jest występowanie wód mineralnych. Z 36-ciu grup wód mineralnych znanych na świecie w Karpatach występują 32. Przy ujęciach wód mineralnych powstało wiele sanatoriów, a także uzdrowiska. Truskawiec i Morszyn w obwodzie lwowskim, Jaremcze w obwodzie iwanofrankowskim, Swalawa i Chust w obwodzie zakarpackim są znane szeroko poza granicami Ukrainy.

Już w stanie, w jakim znajduje się obecnie, baza wypoczynkowa i turystyczna w Karpatach Wschodnich może stać się atrakcyjna dla polskich turystów. Obecnie obłożenie obiektów turystycznych i wypoczynkowych wynosi około 70%.  Atrakcyjne są także ceny. Wyżywienie jest tańsze średnio o 20% niż w Polsce. Znacznie niższe są opłaty za komunikację, łączność, imprezy kulturalne, dostęp do placówek kulturalnych, korzystanie z infrastruktury turystycznej.Paliwo, z uwagi na niższe stawki akcyzowe jest znacząco tańsze niż w Polsce.

 

UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNO – PRAWNE

Władze Ukrainy i obwodów karpackich wiążą duże nadzieje z rozwojem turystyki i wypoczynku. Przeprowadzono inwentaryzację bazy sanatoryjnej, wypoczynkowej i turystycznej. Kompletne dane dot. bazy znajdują się w państwowych obwodowych organizacjach turystycznych (ODP). Dane te, celem zainteresowania potencjalnych inwestorów uzupełnione są minibiznesplanami.

Władze miejscowe współpracują przy tworzeniu nowych, lub rozbudowie starych baz turystycznych i wypoczynkowych. Właściciele infrastruktury turystyczno - wypoczynkowej powstałej jeszcze w czasach ZSRR chętnie oddają obiekty w całości lub części w dzierżawę, w zamian za inwestycje, lub modernizację. Umowy dzierżawne zawierane są na okres od 5 do 50 lat. Możliwe jest również wniesienie obiektu jako aportu kapitałowego do spółki prawa handlowego ukraińskiego.

Prawo ukraińskie dopuszcza nabycie nieruchomości przez kapitał zagraniczny. W odniesieniu do gruntu ma to formę dzierżawy wieczystej, naniesienia są własnością nabywcy. Obecnie transakcje takie przeprowadzić mogą spółki prawa handlowego zarejestrowane na Ukrainie, bez ograniczeń udziału kapitału zagranicznego w kapitale zakładowym i zarządzie.

Największe możliwości dla potencjalnych inwestorów władze miejscowe widzą w rozbudowie infrastruktury towarzyszącej, dotyczącej szczególnie wypoczynku zimowego. Wystarczy uświadomić sobie, że w obwodzie zakarpackim, obejmującym południowo zachodnie stoki Karpat Wschodnich czynnych było w czerwcu 2001 jedynie 40 wyciągów narciarskich różnego typu, a więc niewiele więcej niż w jednej średniej wielkości górskiej miejscowości wypoczynkowej w Polsce. Daleko niewystarczająca jest sieć punktów żywienia, pól namiotowych, schronisk, wypożyczalni sprzętu. Na budowę ujęć czeka wiele rozpoznanych źródeł wód mineralnych. Praktycznie brak infrastruktury kanalizacyjnej, oczyszczalni, miejsc składowania i utylizacji odpadów.

Wszystko to stwarza perspektywiczne możliwości inwestycji w nieruchomości i tworzenie infrastruktury turystycznej regionu.