ANDRZEJ ROSIŃSKI
Prezes
andros@polska-ukraina.com.pl

ZBIGNIEW MISIAK
Wiceprezes
misiak@polska-ukraina.com.pl

OFERTA
 

Towarzystwo Gospodarcze Polska- Ukraina (KRS 0000220139) zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń Sądu Okręgowego w Łodzi za nr A.1089 w dniu 8.10.1999 roku z inicjatywy trzech byłych konsulów Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie – Jacka Gerałta , Andrzeja Rosińskiego i Zbigniewa Misiaka - pełniących funkcje odpowiednio: prezesa, I wiceprezesa i sekretarza zarządu. Wymienieni pracowali w Konsulacie Generalnym R.P. we Lwowie w latach 1992 – 1999 zajmując się , każdy w zakresie swoich kompetencji, sprawami handlowymi, prawnymi , wizowymi i opieką nad mniejszością polską.

Statutowym celem Towarzystwa jest tworzenie warunków dla rozwoju współpracy polskich i ukraińskich podmiotów gospodarczych, inicjowanie działań ułatwiających taką współpracę i organizowanie warunków dla wzajemnego obrotu gospodarczego, opartego na międzynarodowych standardach handlowych i finansowych 15.kwietnia 2000 r. Towarzystwo utworzyło Misję Prawno-Gospodarczą we Lwowie. Stanowi ona stałe, długofalowe przedstawicielstwo firm polskich na rynku ukraińskim , ośrodek badań marketingowych, monitorowania rynku, prawodawstwa i praktyki gospodarczej. Działalność Misji jest kierowana i bezpośrednio nadzorowana przez Andrzeja Rosińskiego - prezesa Towarzystwa i Zbigniewa Misiaka – wiceprezesa , a uprzednio sekretarza zarządu. Prezes Towarzystwa w pierwszej kadencji jego władz - Jacek Gerałt - jest obecnie pracownikiem służby dyplomatycznej R.P. Wykorzystując doświadczenie i kontakty członków zarządu Towarzystwo współpracuje bezpośrednio z władzami miasta Lwowa i regionu lwowskiego , renomowanymi kancelariami prawniczymi, koncesjonowanymi wywiadowniami , bankami i przedsiębiorcami regionu,  a także z Konsulatem Generalnym R.P. we Lwowie i Wydziałem Handlowym K.G. R.P. we Lwowie.

 Towarzystwo oferuje:

- zakładanie przedsiębiorstw z polskim kapitałem, albo spółek o kapitale mieszanym ( polsko – ukraińskich i wielonarodowych); proces rejestracji, niezbędne dokumenty, uregulowania prawne;

- przedstawicielstwa polskich firm na Ukrainie; proces rejestracji, niezbędne dokumenty; - certyfikację ; informację o planowanych zmianach legislacji ukraińskiej;

- nabywanie nieruchomości na Ukrainie, w kontekście przesunięcia granicy Unii Europejskiej;

- przenoszenie i lokowanie inwestycji firm polskich na obszarze Ukrainy w kontekście wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej;

- przenoszenie linii technologicznych na teren Ukrainy i organizacja wspólnych przedsięwzięć; pełna obsługa prawna , organizowanie finansowania projektów ( leasing, ubezpieczenia);

- weryfikację standingu partnerów ukraińskich i europejskie standardy bankowości w kontekście minimalizacji ryzyka inwestycyjnego i handlowego;

- minimalizację konsekwencji wprowadzenia reżimu wizowego dla wzajemnych kontaktów gospodarczych ;

- poszukiwanie partnerów handlowych i inwestycyjnych;

- regularny serwis informacyjny dotyczący gospodarki Ukrainy.

- wydobywanie dokumentów i zaświadczeń dla realizacji uprawnień odszkodowawczych ( „zabużańskich”).

Towarzystwo podejmuje również inicjatywy o charakterze społecznym i kulturalnym. W konsekwencji działań Towarzystwa Prezydent R.P. Aleksander Kwaśniewski odznaczył pośmiertnie Teodozjusza Staraka, pierwszego ambasadora Ukrainy w Polsce , Komandorią Orderu Zasługi R.P. Insygnia orderu zostały wręczone w imieniu Prezydenta przez Andrzeja Rosińskiego i Zbigniewa Misiaka 19. marca 2002 roku na Ratuszu we Lwowie, w obecności władz miasta i przedstawicieli Konsulatu Generalnego R.P. Towarzystwo jest wyłącznym koordynatorem działań Fundacji dla Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie ( KRS 0000175562). W przypadku zainteresowania naszą ofertą proponujemy spotkanie osobiste z umocowanymi przedstawicielami Towarzystwa celem wzajemnych uzgodnień i zawarcia stosownej umowy. Szczegóły pozostawiamy do uzgodnień bezpośrednich. Oferty-  fax : (+42) 661 14 55,  E- mail:andros@polska-ukraina.com.pl, lub też do naszych umocowanych przedstawicieli.